top of page

İcra İflas Hukuku

Birlikte yaşama güdüsüyle hareket eden insanların bu süreçte birbiriyle etkileşim ve ilişki içinde olduğu alanlardan birisi de borç-alacak ilişkisidir.

İcra İflas Hukuku

Birlikte yaşama güdüsüyle hareket eden insanların bu süreçte birbiriyle etkileşim ve ilişki içinde olduğu alanlardan birisi de borç-alacak ilişkisidir. Borcun vadesinde ödenmesi (ifa) edilmesi halinde sorun çıkmazken, gecikmesi ya da hiç ödeme yapılmaması halinde bu ödemenin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin olarak yol gösterici cebri icra hukuku olacaktır.

Ofisimiz aracılığıyla icra hukuku kapsamında icra takibinin açılması ve alacağın tahsili başta olmak üzere, haciz, rehin, ipotek işlemleri ile icra işlemini şikayet, takibe-ödeme emrine itirazın kaldırılması-iptali davaları, borçtan kurtulma, menfi tespit ve istirdat davaları, istihkak ve tasarrufun iptali davalarını en etkin ve kısa yoldan çözüme kavuşturmaktadır.

Ticari hayatta, ticari işlemlerden kaynaklanan alacakların tahsili ve bunun yanı sıra şirketlerin ekonomik zorluğa düşerek konkordato veya iflas gibi hukuksal müesseselere başvurmaları sık rastlanan hukuki konulardan biridir. İflas Erteleme davası açılması ve takibinde temsil hizmeti ile şirket borçlarının, finansman ve işletme modellerinin yeniden yapılandırılması konularında olmak üzere İcra ve İflas Hukukun dan tüm uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

İcra ve İflas Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

  • Alacağın tahsili  amaçlı icra ve iflas takipleri,

  • Borçlu ya da  alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye görüşmeleri ve  yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması

  • İflas Erteleme,

  • Konkordato danışmanlık hizmeti,

  • Bankaların kredi  sözleşmelerinden doğan ihtilaflarının çözümlenmesi


ve icra iflas hukuna dayalı tüm konuları içermektedir.

Örnekler

bottom of page