top of page

Kullanım Koşulları

Genel Kullanım Koşulları Metni

Uzman Grafoloji’ne ait www.uzmangrafoloji.com uzantılı Web sitemizi (“Site”) ziyaret ettiğinizde kullanıcı (“Kullanıcı”) olarak aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız. Site de sunulan hizmetleri (“Hizmet(ler)”) kullanmak isteyen Kullanıcılar’ın bu kullanım Koşulları ile aydınlatma metni ve Çerez politikası’nı dikkatlice okumaları gerekmektedir.


Bu Kullanım Koşulları ile Web Sitesi’nde mevcut olan ve ileride kullanıcı’ya sunulacak tüm ürün, içerik ve hizmete ilişkin olarak uzmangrafoloji.com  ve Kullanıcı’nın hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Bu kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi gösteren bir düğmeye tıklayarak veya dokunarak veya Web sitemizi ziyaret etmeye kullanmaya devam ederek ve hizmetleri kullanarak bu kullanım koşullarını kabul ettiğinizi göstermiş olursunuz.

Ortak çalışma alanı
Genel Kullanım Koşulları

1. Hak ve Yükümlülükleri

1.1 Uzman Grafoloji herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın iş bu Kullanım Koşulları’nda tek taraflı olarak değişiklik yapabilir. Kullanıcılar, Web Sitesini kullanmaya devam ederek, bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.

1.2 Uzman Grafoloji, Web Sitesi’nin hatasız ve kesintisiniz olacağını ve/veya kullanımdan beklenebilecek sonuçları garanti ve taahhüt etmemekte olup, herhangi bir zamanda, herhangi bir sebep göstermeksizin ve Kullanıcılar’a ayrıca bildirim yapmaksızın Web Sitesi’ni geçici bir süre askıya alma ve/veya değiştirme, tamamen durdurma, erişimi durdurma ve sınırlandırma, sisteme yüklenen bütün bilgileri, içeriği, Hizmet’i erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Bu nedenle uzmangrafoloji.com'a herhangi bir sorumluluk yüklenemez.

1.3 Site’de yer alan tüm bilgiler ve linkler (üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara verilen bağlantılar), reklam ve Kullanıcıya bilgi vermek amacıyla sunulmuştur. Web Sitesi’nde yer alan tüm bilgilerin güncel olması için makul olan tüm gayreti göstermektedir. Yer alan bilgilerin herhangi bir nedenle güncellenememesi durumunda uzmangrafoloji.com'un hiç bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üçüncü kişilere ve üçüncü kişilerin işlettiği başka web sitelerine dosyalara, içeriklere ve benzer alanlara verilen bağlantıların (linklerin) uzmangrafoloji.com tarafından güvenli, mevzuata uygun, doğru ve güncel olduğu garanti ve taahhüt edilmemektedir.

2. Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri

2.1 Kullanıcı Web Sitesi’ni ziyaret ederken ve kullanırken işbu Kullanım Koşulları’na ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceğini, Web Sitesi’ni kötü niyetli ve hukuka aykırı şekilde kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.2 Kullanıcı, işbu Kullanım Koşulları’nda açıklanan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi, uzmangrafoloji ve /veya üçüncü şahıslara ait resim, metin, dosya, veri tabanı, unvan, işletme adı, içerik, yazılım, marka, logo ve benzeri her türlü bilgi, içerik, görselleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, yayınlamayacağını, değiştirmeyeceğini, saklamayacağını, başka bir dile çevirmeyeceğini, yüklemeyeceğini, değiştirmeyeceğini, herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, yasa dışı ve/veya yetkisiz olarak kullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Fikri Mülkiyet Hakları

Sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere Web Sitesi ve ya sunulan Hizmetler ile ilgili her türlü ses, metin, görüntü, logo, resim, şekil, çizim, animasyon, klip, müzik ve video kayıtları, yazılım, program kodları, bilgi, tescilli veya tescilsiz markalar, hizmet markaları, ticaret unvanları, sloganlar, tescilli veya tescilsiz tasarımlar ve diğer kaynak belirten işaretlerden (içerikten) kaynaklanan ve/veya bunlar üzerindeki (sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere) 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunundan, tasarım, coğrafi işaret, faydalı model, patent hakları ile 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan doğan eser olarak nitelendirilebilecek içerik üzerindeki Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları uzmangrafoloji ve/veya bağlı şirketlerine, lisans verenlerine ve/veya lisans alanlarına aittir. Aksi yazılı olarak ayrıca belirtilmedikçe, yazılı izin almadan, Web Sitesi’nin, Mobil Uygulamanın veya herhangi bir kısmının ve/veya içeriğin kısmen ve/veya tamamen, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaçla kopyalanması, çoğaltılması, umuma iletilmesi, dağıtılması, yayınlanması, kullanılması, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka bir şekilde kullanımı, iktibası, kopya edilmesi, kiralanması, ödünç verilmesi, değişiklik yapılması, depolanması, bir başka bilgisayara yüklenmesi, postalanması, dağıtılması, nakli, tekrar yayınlanması, teşhiri, uyarlanması, işlenmesi, temsili, ticari amaçla elde bulundurulması, satılması veya yukarıda belirtilen fiillerin teşvik edilmesi, yapılmasının kolaylaştırılması kesinlikle yasaktır.

4. Gizlilik

Kullanıcı Web Sitesi’ni ziyaret ettiğinde ve kullandığında gerek çerezler vasıtasıyla gerekse de Kullanıcı tarafından doğrudan açıklamak suretiyle kişisel veri toplanmakta olup, verilerin toplanma yöntemi ve gizliliği hususunda iş bu Kullanım Koşulları’nın ayrılmaz bir parçası olan Gizlilik ve Çerez Politikası uygulanacaktır.

5. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

İşbu Kullanım Koşulları Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Kullanım Şartları ile ilgili doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Antalya Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.

bottom of page