top of page

Fulaj İzi İncelemesi

Herhangi bir belge düzenlenirken kaleme uygulanan basınç neticesinde belge üzerinde ve altında bulunan diğer belgeler üzerinde oluşan izlere fulaj izi denir.

Fulaj İzi İncelemesi

Herhangi bir belge düzenlenirken kaleme uygulanan basınç neticesinde belge üzerinde ve altında bulunan diğer belgeler üzerinde oluşan izlere fulaj izi denir. Bu izlerin belirlenmesi ve okunabilir hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalardır.

Fulaj izlerinin okunabilir hale getirilmesiyle; çek, senet gibi belgelerde tahrifen sonradan yapılan ilavelerin tespiti saptanabildiği gibi, üstünde yazılmış bir mektup v.b. belgelerdeki yazılara ait izlerin okunur hale getirilmesi suretiyle birçok olayın aydınlatılması da sağlanabilmektedir.

Örnekler

bottom of page