top of page

Fotokopi Belge İncelemesi

Belge kelimesi Arapça kökenli olup, kendi dilimizde evrak kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumundaki karşılığı ise “bir gerçeğe

Fotokopi Belge İncelemesi

Belge Aslı Olmadan İmza İncelemesi

Belge kelimesi Arapça kökenli olup, kendi dilimizde evrak kelimesinin karşılığı olarak kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumundaki karşılığı ise “bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb., vesika, doküman” şeklindedir. Diğer bir ifade ile yazılı kağıt şeklinde de tarif edilebilir. Adli bilimlerde imza ve yazı incelemesinin dayanağı bir belge olmalıdır. Dolayısıyla belge aslı olmadan imza incelemesi yapılabilir mi şeklinde bir soru akla gelmektedir.

Adli bilimlerde hukuki davalar açısından bir anlaşmazlığın konusu olan, ya da yerine getirilmemiş bir sözleşmenin konusu olan yazı ve imzalar ile ceza davaları için ise resmi veya özel belgeler üzerindeki yazı ve imzaların incelenmesi kriminal imza incelemesinin konusunu oluşturmaktadır. Bu tür evraklar üzerindeki yazı ve imzaların net bir ifadeyle belge aslı üzerinden yapılması gerekmektedir.


  • İmza incelemesinin belge aslı üzerinden yapılması esastır. Bunun gerekçesi şu şekilde sıralanabilir:

  • Fotokopi imza incelemesinde imzaların detay özellikleri net ve temiz bir şekilde oluşmamıştır,

  • Fotokopi belge üzerindeki imzanın montaj olup olmadığı fotokopi üzerinden tespit edilememesi,

  • Belge üzerinde imzaya yönelik herhangi bir manipülasyon yapılıp yapılmadığı,

Fotokopi belgeler üzerinden tespit edilebilmesi mümkün olmadığı için belge aslı olmadan imza incelemesi yapılması sakıncalıdır.


Belgelerin Renkli Fotoğrafları Üzerinden İnceleme Yapılabilir Mi?

Kopyalama sistemlerinin başında klasik olarak fotokopi gelirken, gelişen teknoloji sayesinde artık daha kaliteli görüntü elde edilen teknikler gelişmiştir. Bunların başında renkli kopyalama sistemleri gelmektedir. Renkli kopyalama sistemleri kriminal imza incelemesi  açısından klasik fotokopi belgelere göre daha az yanılma payı oluştururlar. Bu tür belgeler üzerinde detay hatlar daha kolay tespit edilebilir.


Bunun yanında hemen hemen herkesin yanında bulunan cep telefonlarında mevcut olan ve piksel kalitesi gelişmiş telefonlardan çekilecek fotoğraflar üzerindeki görüntüler daha sağlıklı bir inceleme yapmaya elverişlidir. Bu tür belgeler de neredeyse belge aslı üzerinde görülecek tüm detaylar görülebilir haldedir. Ancak, belge aslı olmadan imza incelemesi yapacak uzman fotokopi imza incelemesi neticesinde belge üzerinde tespit edeceği olumsuz bir durum varsa bunu incelemeyi talep eden kişi/makama derhal bildirip mutlaka belge aslı üzerinden inceleme talep etmelidir.


Belge Aslı Nasıl Görülür?

Adli makamlara intikal etmiş olan dava konusu belge asılları mutlak suretle mahkeme/savcılık adli emanet altında koruma altındadır. Dolayısıyla CMK 67/6 veya HMK 293/1 maddeleri gereğince kriminal imza incelemesi yaptırmak isteyen kişiler anayasal hakkı olan savunma hakkı için mahkeme ya da savcılıktan yazılı başvuru yaparak belge aslı üzerinden inceleme talep edebilirler. Bu suretle alınacak izin ile Global Kriminal olarak uzmanlarımız teknik ekipmanları ile yerinde inceleme yapıp rapor düzenlerler.


Şayet ilgili makam yerinde belge aslı üzerinde inceleme yapılmasına izin vermez ise bunu gerekçesi ile yazılı olarak size bildirmesi gerekmektedir. Siz de kendinizle ilgili haklılığınızı savunma noktasında yine de belge aslı olmadan imza incelemesini yaptırırsınız, Ancak savunma hakkınızı tam olarak kullanmadığınız için bu husus ilerleyen yargılama aşamasında istinaf ya da Yargıtay’da bozma gerektirecektir.


  • Özetle belge aslı olmadan imza incelemesi ile ilgili olarak;

  • İmza incelemesinin  belge aslı üzerinden yapılması esastır,

  • Belge aslına ulaşılamıyorsa fotoğraf görüntüsü üzerinden incelme yapılabilir,


Şayet bu durumda mevcut değilse fotokopi imza incelemesi yapılarak, Yargılama veya kovuşturma aşamasında ilgili makamlara yol gösterici bir özel mütalaa raporu hazırlanabilir.


 

Örnekler

bottom of page