Ara
  • Yönetici

Hizmetlerimizden Kimler Faydalanabilir?

Hizmetlerimizden kimler faydalanabilir?

Hukuk Büroları

Avukatlar

Müfettişler

Bankalar ve bunların hukuk birimleri

Gerçek ve Tüzel Kişiler


Hizmetlerimizden Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Tetkiklerimizin belge aslı üzerinden yapılması esastır. Ancak belge asıllarının temin edilemediği durumlarda görünüm kalitesi yüksek olan fotokopileri üzerinden de inceleme yapılması mümkündür. Ancak bu durumun (fotokopi belge üzerinden yapılan incelemenin) inceleme sonuç skalasındaki derecesine etki edebileceği bilinmelidir.

İnceleme adresimiz Adana’dır. Diğer şehirlerden inceleme talebinde bulunan müracaatçılarımız incelenecek belgeleri adresimize getirebilecekleri gibi, gelmelerinin mümkün olamaması durumunda incelenecek belgeleri posta/kargo ile de adresimize göndererek gerekli incelemeleri yaptırabilirler. Ayrıca özel durumlarda ( belge asıllarının taşınamaz durumda olması, adli emanette, kurum zimmetinde veya arşivinde bulunması vb.) ve gerekli iznin müracaatçı tarafından alınabilmesi durumunda, bulunduğunuz şehre gelinerek yerinde incelemenin yapılması mümkündür. Bu tür incelemeler için taşınabilir optik alet ve cihazlarımız mevcuttur.


Gizlilik

Tarafımca yapılan tüm inceleme ve sonuçları tam bir gizlilik içinde yürütülür ve muhafaza edilir. Hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

0 görüntüleme

© 2020 uzmangrafoloji.com Tüm hakları saklıdır.

antalyabilirkisi.com  -  antalyagrafoloji.com iştirak websiteleridir.

  • Facebook - Beyaz Çember
  • Instagram - Beyaz Çember
  • Heyecan - Beyaz Çember