Ara
  • Yönetici

Güvenli Belge Özellikleri

Kullanımıyla kişilere bir takım imtiyaz veren veya kişileri tanımlayan ya da bir kişiyi başka bir kişiden ayırt etmemize yarayan belgelere güvenli belge denir. Bu tür belgelerin yapımında kullanılan kağıtlara da güvenli kağıt denir. Dolayısıyla bu tür özellikleri olan belge kağıtlarında piyasa arzına sunulmuş diğer kağıtlardan bir takım özellikleri yönüyle farklı olması gerekmektedir.


Pasaport, Sürücü Belgesi, Kimlik Kartı gibi kişiyi tanımlayıcı ve belge sahibine bazı imtiyazlar tanıyan bu tür belgelerin yapımında, sahtecilerin bu tür belgelerin sahtesinin yapımını engellenmek için belgelere bir takım güvenlik unsurları eklenmektedir. Bu güvenlik unsurları belgenin taşıyıcısı konumunda olan kâğıdın üretimi ile başlayıp, yapılandırmasıyla devam eder ve kişileştirme safhasında son bulur.


Güvenli Belgelerde Uygulanan Güvenlik Unsurları

Güvenli belge niteliğindeki bir belgede herhangi bir cihaza ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle normal gün ışığında görülebilir nitelikteki güvenlik unsurlarının bulunmasının yanı sıra, bir takım basit (temel) inceleme cihazları yardımıyla tespit edilecek güvenlik unsurlarının bulunması son olarak da laboratuvar ortamında gelişmiş doküman inceleme cihazlarının kullanılması suretiyle tespit edilebilecek güvenlik unsurlarının olması gerekmektedir. Bu güvenlik unsurları aynı zamanda belgeleri kontrol etmek görevi olan görevliler içinde en az üç seviyede olması gerekmektedir. Bu seviyeler aşağıda belirtilmiştir:

Seviye: Herhangi bir cihaza ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle normal gün ışığında görülebilir nitelikteki güvenlik unsurları,Seviye: Bir takım küçük inceleme cihazları yardımıyla tespit edilecek güvenlik unsurları,Seviye: laboratuvar ortamında doküman inceleme cihazlarının kullanılması suretiyle tespit edilebilecek güvenlik unsurlarını kapsamaktadır.

Ayrıca, ideal güvenlik unsurları aşağıdaki temel nitelikleri taşımaktadır.

Taklidinin yapılması oldukça güç olmalıdır,Toplumun her kesimindeki insanlar tarafından kolaylıkla algılanabilecek nitelikte olmalıdır,Zaman içerisinde kullanılmadan dolayı bozulmalara ve yıpranmalara karşı dayanıklı olmalıdır,Düşük maliyetle üretimi mümkün olmalıdır,Estetik nitelikli olmalıdır,Herhangi bir zehirli madde ya da sağlığa zararlı bir unsur taşımamalıdır.


Güvenli Kâğıt

Güvenli kâğıt, bazı firmaların değerli belgelerin üretiminde kullanılması için özel siparişler doğrultusunda üretilen kâğıtlardır. Bu yüzden, halkın kullanımı için ticarete pek fazla arz edilmezler.

Genel olarak, güvenli kâğıtlar, üretimi esnasında birkaç güvenlik özelliğini içererek imal edilirler. (Örneğin, kimyasal özelliği, filigran, lifler, planşetler ve emniyet şeridi gibi güvenlik özellikleri) (Rudolf L. Van Renesse; 2004, s:63)

Kâğıt yapımında kullanılan temel unsurlardan biri su, diğeri ise odun hamurudur. Bu iki temel unsurun yanında kâğıda kullanım sırasında istenen özellikleri vermek için çeşitli yardımcı maddeler (Kaolen, Titanyum Dioksit, Talk vb.) kullanılır. Bu yardımcı maddelerinin de katılımı ile kâğıtlar istenilen özelliklere getirilir.


Kâğıdın Üretimi Esnasında Kâğıda Eklenen Güvenlik Unsurları

Kâğıdın ilk üretimi aşamasında kâğıda güvenli bir kâğıt özelliği vermek için aşağıdaki güvenlik unsurları katılmaktadır.

Flüoresan vermeme,Kılcal lifler,Planşetler,Filigran,Emniyet Şeridi,Hi-lites.Filigran

Sokaktaki bir vatandaşın, küçük bir mahalle dükkanını işleten kişinin, pazarda satıcılık yapan pazarcının, banka görevlisinin özellikte parade uygulanması sebebiyle en iyi bildiği bir güvenlik özelliğidir. Ancak bu güvenlik özelliği özellikle parada büyük meblağlı banknotlarda herkes tarafından kolaylıkla kontrol edilen bir özelliktir. Yapılması gereken tek şey filigranlı belgenin güneş ışığına doğru kaldırıp bakmaktır.

Filigranlar, kağıdın ilk üretim aşamasında, kağıdın henüz ıslak aşamasında sayfa tabakasının liflerin kaydırılması suretiyle kağıt üzerinde oluşan ince ve kalın alanlardaki desenlere filigran denir.

Filigran, Kâğıt üretim esnasında hamur teknesinden çıkan sayfaya sonsuz elek üzerine monte edilen Dandy silindiri yardımıyla oluşturulan yarı saydam bir görüntüdür (Ataç, 2005).

Bu görüntü sadece alttan aydınlatma ışığı altında veya ışığa karşı tutulduğunda görülebilir. Şayet filigran UV ışık kaynağı altında görünürse bu bize belgenin sahte olduğunu gösteren en önemli bir unsurdur.

Filigranlar kendi içerisinde tek tonlu filigran ve çift tonlu filigran ve çok tonlu filigran olmak üzere üçe ayrılırlar. Genelde resim filigranlar çok tonlu filigranlar ile yapılmaktadır.


 2. Flüoresans Özelliği

Temel olarak kâğıt hamurları mekanik, yarı kimyasal veya kimyasal olarak üretildikten sonra beyaz bir sayfa olması için değişik kimyasal maddeler kullanılarak ağartma işlemleri yapılmaktadır. Günümüz teknolojisinde kâğıt üretilmeden önce kâğıt hamurlarının ağartılması için yaygın olarak Klor (Cl), Klor dioksit (ClO2) ve Oksijen (O2) gibi kimyasal maddeler kullanılır. Bu kimyasal maddelere maruz kalmış kâğıt lifleri sayfa olduklarında beyaz bir görünüm kazanırlar (Hafızoğlu, 1982, s:181).

Genel olarak, basit yazı kâğıtları optik beyazlatmaya sahiptirler. Yukarıda bahsi geçen kimyasal maddeler kâğıda beyaz parlak görünüm kazandırırlar. Bu özellikten dolayı da kâğıt UV ışık kaynağı altına tutulduğunda beyaz parlak bir görüntü verir. Bunun tam tersi olarak güvenli kâğıtlar ise, UV ışık altında beyaz parlama vermezler (Rudolf L. Van Renesse, 2004, s:71).

Bu özellik ticari maksatlı üretilmiş kâğıtlar ile güvenli kâğıtları birbirinden ayırt en temel özelliklerden biridir.


 3. Kılcal lifleri

Kâğıdın üretimi aşamasında kâğıt hamuruna rasgele katılarak elde edilen bir güvenlik unsurudur. Bunlar;

Herhangi bir ışık kaynağına ihtiyaç duyulmaksızın çıplak gözle görülebilen renkli lifler,Şeffaf olup sadece UV ışık kaynağı altında görülebilen lifler,

olarak iki çeşittirler.


3.1. Renkli kılcal lifler

Birçok para kâğıdında, renkli lifler kâğıdın üretim aşamasında kâğıda gömülerek yapılmaktadır. İyi bir ışık altında ve keskin bakışla birlikte bu lifler görünür. Sahtelerinde bu liflerin olmayışı genellikle dikkati çekmeyebilir. İyi yapılmış sahte belgelerde bu görüntüler kalemle veya mürekkeple basılırlar (Rudolf L. Van Renesse, 73. sayfa).

Kalemle çizilmiş lifler genelde fark edilir bir biçimde kabadır. Fakat iyi bir şekilde basılmış lif taklitlerini ortaya çıkarmak kuvvetli bir büyüteç yardımıyla tespit edilir. Genellikle gerçek liflerin bazıları kağıdın yüzeyinde bazıları ise kağıda gömülmüş bir durumdadırlar.

Bu liflerin uzunlukları genellikle 3–7 mm. arasında değişmektedir. Uygulamada karşımıza en çok sarı, kırmızı, mavi renkleri çıkmakta olup, son zamanlarda iki veya üç rengin birleşiminden oluşan lifler de üretilmektedir.

Kılcal lifler kağıdın ilk üretim aşamasında lif süspansiyonunun içine atılmış olması sebebiyle kağıt yüzeyinde gelişigüzel bir dağınıklığı olması gerekmektedir. Ayrıca, liflerin kağıt içindeki derinlik dağılımları da kendi içinde değişkenlik göstermelidir. Kimi lifler kağıdın içine tam olarak gömülmüş olmalı kimi lifler ise kağıt yüzeyinde olması normal bir lifin beklenen görüntüsüdür.


3.2. Flüoresans veren kılcal Lifleri

Renkli güvenlik lifleri gibi aynı boyutta olan bu lifleri ayırt eden en önemli özellik liflerin çıplak gözle görülmemesidir. Bunlar sadece UV ışık kaynağı altında flüoresans verirler.


Emniyet Teli

Aynen güvenlik lifleri gibi kâğıdın üretimi aşamasında kâğıt içerisine gömülerek oluşturulmuş güvenlik unsurudur. Bu şeritler genelde veya 1 veya 2 mm. genişliğinde olurlar ve alttan ışık kaynağı ya da gün ışığına karşı tutularak görülebilirler.

Emniyet şeridi oluşturulma biçimine göre iki şekilde yapılmaktadırlar. Bunlardan biri kâğıda tamamen gömülmüş bir durumda, diğeri ise Türkiye Cumhuriyeti paralarında olduğu gibi pencere adı verilen yarı görülen emniyet telleridir.

Emniyet şeritleri üzerine isteğe bağlı olarak mikro yazılar yazılabilmektedirler. Ayrıca UV ışığına flüoresans vermesi sağlanabilmektedir.


Seyahat belgelerinde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli güvenlik şeritleri kullanılır:

çok renkliflüoresanmikro baskılıkimyasal bakımdan hassasmakineyle okunabilen.Planşetler (konfetti)

Kâğıttan veya sentetik materyallerden yapılan yaklaşık 2 mm. çapında küçük disk şeklindeki parçalardır. Kâğıdın üretimi sırasında rasgele kâğıt hamuru içerisine karıştırılarak yerleştirilir. Bunlarda liflerde olduğu gibi herhangi bir cihaza ihtiyaç duyulmaksızın görülebileceği gibi, UV ışık kaynağı altında da tepkime verirler. Bu özellik daha çok ülkelerin vize pullarında kullanılan bir güvenlik unsurudur.


Planşetler değişik renkte olup yaygın olarak sarı rengi kullanılmaktadır. En zor ve pahalı olarak temin edilen rengi ise kırmızıdır. Tüm renklerde planşet yapılabilmektedir. Hatta aynı anda 2–3 renk bir arada kullanılabilmektedir.

49 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İmzanın hayatımızda önemli bir yeri vardır. Onunla borç ve yükümlülük altına gireriz, borç ve yükümlülükten kurtuluruz. İrademizi beyan eder, düşüncelerimizi açıklarız ve bu irade beyanının ve düşünce