Park Mutlu Aile

neden biz

Raporlar Olarak Verdiğimiz Raporlar  bilimsel ve hukuki niteliktedir.

 • Tarafların davaları hakkında teknik bilgi sahibi olmalarını ve buna göre davalarında konumlarını belirlemelerini

 • Taraflar lehine olan hususları belirterek dava tavrını belirlemede yol gösterir,

 • Raporlar ihtiyaca göre ilgili makamlara (teftiş kurulları, savcılık, mahkeme, idari ve tüzel) sunularak davanın raporda belirtilen hususlara yönünde seyrine yardımcı olur.

 • Raporlar ve danışmanlıkta tarafın aleyhine hususlar belirtilerek risk durumu ve analizi bildirilir.

 • Raporlar ve danışmanlıkta ‘’olayı’’ tüm detayları başta belgeler üzerinden olmak üzere detaylıca tetkik edilir.​

İncelemelerimizde ve Raporlarda Dikkat Ettiğimiz Hususlar

 • Yazışma kuralları yönü ile mesleki ve teknik yazışmalara uygundur,

 • Olayı temsil ve izah edici

 • Raporlardaki maddî olgu ve fiilî gerçeklerle bağdaşan,

 • Tartışmalarda izah edilebilmeli, uzmana özel bilgisi olmamalı,

 • Kullandığı teknik ve yöntemleri gerek olduğunda açıklanabilecek ve bilim tarafından genel kabul görmüş yöntemler ile yazılmış,

 • Kullanılan yöntemlerde standartlar belirlenmiş olmaktadır,

 • Şahıs ve kurumaların özel özel hayatı ve meslek sırrı gibi açıklanmaması gereken hususlara dikkate edilmektedir.

 • Uzman Mütaalası  hizmeti talep edenin başvurduğu adli olay ile alakalı  kanunların öngördüğü yetki ve yeterlilikte genel bilim, hukuk uygulamaları dikkate alınarak verilmektedir.