kase-muhur-incelemesi.jpg

kase-mühür inceleme

Kaşe ve Mühür İncelemesi

Mühür kaşe izi inceleme yöntemleri ;Mühür ve kaşe izi sahteciliği uygulamada karşımıza iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan birincisi orijinaline benzetilerek sahte mühürler ile yapılan sahtecilik bu tür sahtecilikte içerik ve milimetrik mesafelerin ölçümü önem arz etmektedir. İkincisi ise; orijinal mührün renkli kopyasının kullanılması ile yapılan sahtecilikleridir. Ayrıca, eski tip Türk Pasaportlarında olduğu gibi soğuk mühür basım izleri çoğunlukla tamamen silinerek yok edilirler, üzerilerine sahte soğuk mühür basarlar veya üzerinde oynama yapıldığı durumlar da mevcuttur.

Mühür ve kaşe izleri temel olarak iki şekilde incelenir;

  1. Milimetrik mesafelerin ölçülmesi suretiyle,

  2. Üst üste çakıştırmak suretiyle.

 

Milimetrik mesafelerin ölçülmesi suretiyle Bu yöntemde inceleme konusu mühür ile mukayese esas orijinal mührün;

  1. Çapı,

  2. Boyutu,

  3. Harf ve karakterlerin yapısı,

  4. Harf ve karakterlerin milimetrik mesafeleri cetvel ve/veya pergel gibi matematiksel aletlerle ölçülerek karşılaştırılır ve kesin bir sonuç beyan edilir.

 

Üst üste çakıştırmak suretiyle; Bu yöntem özellikle doküman inceleme cihazlarının karşılaştırma sistemlerinin sağlamış olduğu imkanlar neticesinde mühür karşılaştırmasında sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Orijinal mühür ile inceleme konusu mühür üst üste veya yan yana çakıştırmak ve karşılaştırmak suretiyle yapısal olarak karşılaştırılır. Mühür ve kaşe izi incelemesinde sıklıkla karşılaşılan problemlerden biri de mühür ve kaşenin renkli fotokopi yoluyla oluşturulmuş olmasıdır. Uzman kişinin yapacağı kontrolde üst üste çakıştırmada tespit edilemeyecek bir yöntemdir. Bu sebepten dolayı inceleme konusu mühür ve kaşe izlerinin mikroskop altında incelenmesi gerekmekte olup etrafında renkli toner atıkları olup olmadığı tespit edilmelidir. Bu tür mühürlerin basımı büyüteç veya mikroskop ile incelendiğinde içerisindeki CYAN, MAGENTA, SARI ve SİYAH `dan oluşan mürekkep parçacıkları görülebilir. Bir belge üzerinde soğuk mühür mevcut ise, belgenin arka yüzündeki mührün izdüşümü ile uyum sağlayıp sağlamadığı cımbız vasıtasıyla kontrol edilir. Bu karşılaştırma neticesinde gözle görünür bir farklılık tespit edilirse, mührün farklı olduğu sonucuna varılır. Ancak belirgin bir farklılık tespit edilemez ise doküman inceleme cihazı, yatay ışık kaynağı ve mikroskop kullanılarak daha ayrıntılı bir inceleme yapılır. Soğuk mühür izi incelemesinde yatay ışık kullanılmalıdır.

Belge İnceleme Talep Formu

Talebiniz başarı ile tarafımıza ulaşmıştır.