imza-incelemesi.jpg

imza incelemeleri

İmza İncelemesi

İnceleme Konusu (Şüpheli) Olan Gerçek İmzalar

Bir belgenin gerçekliğinden bahsedilirken belge inceleme uzmanları açısından orijinalliği kastedilmektedir. Hukuk adamları açısında durum daha farklı olabilir. Örneğin ölüm döşeğinde başkasının yardımıyla atılan bir imza içerisinde bulunan bozukluk ve tutarsızlıklar sebebiyle belge inceleme uzmanı tarafından sahte olarak nitelendirilirken, avukat açısından eğer yardımla atıldığına dair şahitler varsa bu hukuken geçerli bir imzadır (Harrison, 1958:373-374).

Diğer bir örnek olarak hile ile ele geçirilen bir imzayı taşıyan belge, başka bir bulgu ile desteklenmezse belge inceleme uzmanı tarafından orijinal imzalı belge olarak kabul edilirken hukuken hiçbir geçerliliği bulunmayabilir. Sonuç olarak belge inceleme uzmanı sadece elinde mevcut doküman üzerinden değerlendirme yaparken, hukuk adamları diğer delil ve şahitleri de göz önünde bulundurarak daha genel bir değerlendirme yapar (Harrison, 1958:373-374).

Sahte olmadığı halde, incelemeye konu olan imzalar da görülmektedir. Bu tür imzaları Hatırlanamayan, hile ile elde edilen ve inkâr kastı ile atılmış olan imzalar olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

Hatırlanamayan İmzalar

Bazı imzalar imzayı atan şahıs tarafından hatırla namazlar ve bu sebeple de incelemeye tabi tutulmaları istenebilir. Bu tür durumlarda imzayı atmadığını iddia eden şahıslar genellikle kendilerinden çok emindirler ve ısrarla imzayı atmadıklarını söylerler. İyi bir doküman inceleme uzmanı şahısların etkisi altında kalmadan teknik bulgulara dayalı olarak incelemesini yapmalı şahıs ifadelerine gereğinden fazla önem vermemelidirler.

Hile İle Elde Edilen İmzalar

Kişilerin dalgınlığından yararlanılarak imzalamak istediği belge haricindeki farklı bir belgenin kendisine imzalattırıldığı durumlarla karşılaşılmaktadır. Kişinin imzası gerçek fakat imzalamak istediği belge başkadır. İmzalanması gereken bol miktarda evrak arasına kişinin içeriğini bildiği takdirde imzalamayacağı nitelikteki başkaca belgelerin karıştırılması veya kişinin daha önce imzaladığı belge üzerindeki pulun başka bir belgeye taşınması gibi pek çok yöntem uygulanabilmektedir.

İnkâr Kastı İle Atılı Bulunan İmzalar

Kötü niyetli kişilerce, kendi atmış olduğu imzayı daha sonra inkâr etmek amacıyla atılmış imzalara da rastlanılmaktadır. İnkâr kastı ile imza atan kişi, kendi kaligrafisini atmış olduğu inkâr kasıtlı imzalara yansıtmamak için çaba sarf ederler. Ancak genellikle bunu başaramazlar. Bu tür imzaların orijinalleriyle yapılan karşılaştırmasında, tüm özellikleri ile orijinal imzaya benzemesi beklenilmemelidir. İmzanın genel şekli ve bazı temel kaligrafik unsurlar itibariyle farklılıklar görülmesi çok normaldir. Uzmanınca yapılan karşılaştırmada, inkâr kastı ile atılan imzanın içerisinde, kişinin orijinal imzalarında bulunan kişiye özgü kaligrafik unsurlar tespit edilir (Conway, 1981).

Belge İnceleme Talep Formu

Talebiniz başarı ile tarafımıza ulaşmıştır.