igfal-kabiliyeti.jpg

igfal kabiliyeti

İğfal Kabiliyeti (Aldatma/Kandırma Yeteneği)

Sahteliği tespit edilmiş belgenin tüm akli melekelerinin çalıştığı üçüncü şahısları ne oranda kandırıp kandırmadığını tespiti yapılmaktadır.

Bilindiği üzere, külliyen sahte olarak düzenlemiş veya üzerinde kısmi sahtecilik yapılmış bir belge ile ilgili şahıs veya şahısların cezai sorumluluklarının belirlenmesi açısından, belgenin İğfal kabiliyeti/aldatma/kandırma yeteneğinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi önem arz eder. Laboratuvarımızda, sahteliği saptanmış olan belgelerin; fiziksel görünüm, nitelik ve taşıdığı şekli unsurlarla birlikte, uygulamadaki yeri ve özellikleri değerlendirilerek iğfal kabiliyeti / aldatma yeteneği / kandırma yeteneği tespiti ve bu yönde görüş bildirilmesine yönelik incelemeler yapılmaktadır.

İğfal kabiliyeti nedir; tamamen sahte olarak düzenlenmiş veya tahrifat yoluyla değiştirilmiş bir belgenin, ibraz edilen şahıslarca bu sahteliğinin anlaşılıp anlaşılamayacağı hususudur. Kanunun iğfal kabiliyetinin varlığını aradığı hallerde, belgenin sahteliği ibraz edilen şahıslarca ilk nazarda anlaşılabilecek nitelikte ise, bu durumda hukuken suçun oluşmadığı; ilk nazarda anlaşılabilecek nitelikte değil ise, bu durumda hukuken suçun oluştuğu kabul edilir. Ancak, ilk nazarda anlaşılma konusu; belgenin niteliği, tedavül özelliği, ibraz edilecek şahısların nitelikleri, belgenin kaynağından araştırılma zorunluluğunun olup olmaması gibi durumlar dikkate alınarak belirlenir. Yani iğfal kabiliyeti, her belge için somut olaylara göre ayrı ayrı değerlendirilerek belirlenir.

Belge İnceleme Talep Formu

Talebiniz başarı ile tarafımıza ulaşmıştır.