fotokopi-belge-inceleme.jpg

F.belge inceleme

Fotokopi Belge İnceleme

Bilgisayar Yazıcısı Yazılarının İncelemeleri ;Tespiti istenilen yazıcı yazısı, şüpheli yazıcı veya yazıcılardan aynı tiplerde alınan mukayese yazılar ile karşılaştırılarak, tespiti istenilen yazıyı yazmış olabilecek yazıcının belirlenmesine yönelik yapılan incelemeleridir. Bu tespitler, yazıların baskı tekniği (lazer, inkjet v.b) ve sonradan ortaya çıkan karakteristik özellikler incelenerek yapılır.

Daktilo Makinesi Yazılarının İncelenmesi ;Günümüzde artık pek kullanılmamakta ise de, ender de olsa bu tür inceleme talepleriyle karşılaşılabilmektedir.

Tespiti istenilen daktilo makinesi yazısı, şüpheli daktilo makinesinden/makinelerinden alınan mukayese yazılar ile karşılaştırılarak, şüpheli makineler ile yazılıp yazılmadığının veya hangi makine ile yazıldığının tespitine yönelik yapılan incelemeleridir. Bu inceleme, daktilonun üretim sürecinde geliştirilen ya da sonradan kullanımla ortaya çıkan karakteristik özelliklerin incelenmesiyle yapılır.

Fotokopi Belgenin Hangi Fotokopi Makinesinden Elde edildiği İncelemeleri ; Bir fotokopi belgenin hangi fotokopi makinesinden elde edildiğinin tespitine yönelik yapılan incelemeleridir. Bunun için, aidiyet tespiti istenilen fotokopi belge, bu belgeyi çekmiş olabilecek fotokopi makinelerinden alınan örneklerle kıyaslanarak yapılır.

Belge İnceleme Talep Formu

Talebiniz başarı ile tarafımıza ulaşmıştır.