el-yazisi-incelemeri.jpg

El yazısı incelemeleri

El Yazısı İncelemeleri

El yazısı incelemesinde şüpheli belge üzerindeki yazının kime ait olduğunun tespiti yapılmaktadır. Bu tespit üç aşamadan oluşmaktadır;

  1. Belge üzerinde aidiyeti bilinen yazının gerçekten o kişi tarafından yazılıp yazılmadığının tespiti.

  2. Belge üzerinde kaç kişiye ait yazı olduğunun tespiti,

  3. Belge üzerindeki yazının şüphe edilen şahıs tarafından yazılıp yazılmadığı dır.

Tüm bu incelemeler yapılırken inceleme konusu yazının aidiyet tespitine uygun nitelikte ve yeterlikte olması gerekmekte olup ayrıca, yazıyı yazmış olabilecek şüpheli kişilerin karşılaştırmaya esas teşkil edecek mukayese yazılarına ihtiyaç vardır.

Ancak, yazı üzerinden yazan şahsa ait yaş, cinsiyet, karakter tahlili, kişisel özellikler gibi hususiyetlerin saptanmasına yönelik herhangi bir inceleme yapılmamaktadır. Bu hususlar adli grafolojinin görev alanı dışındadır.

Adli grafolojik inceleme nedir; El yazılarının ve imzaların, aidiyet tespitine yönelik yapılan incelemelerine adli grafolojik incelemeler denir.


Bütün şahısların el yazıları kendilerine özgü karakteristik özellikler taşırlar. Yazılardaki bu özellikler, kişinin yazmayı öğrenmesi ile başlar ve gelişerek zamanla şeklini alır. Yazı, bizim bir hareketimiz ve bir davranışımızın sonucunda ortaya çıktığına göre, bizden bir şeyler yansıtır. Çünkü, elimiz ile beynin işbirliği ve ortak çalışması sonucu ortaya çıkar. Dolayısıyla yazı, bireye özgüdür. Öğrenilmiş bir teknik de olsa, uygulanış biçimiyle kendisinden bir izdir, yalnız yazan bireye aittir, onu vurgular ve onun damgasını taşır. Yazılar, bu özelliklerinden hareketle, aidiyet tespitinin yapılması suretiyle adli olayların aydınlatılmasında kullanılmaktadır.

Belge İnceleme Talep Formu

Talebiniz başarı ile tarafımıza ulaşmıştır.